Programma 8. Bestuur en dienstverlening

Beschrijving programma (tekst uit Begroting 2019)

In het programma Bestuur en dienstverlening gaat het om de wijze waarop de stad wordt bestuurd en hoe de relatie met de inwoners wordt vormgegeven.
Wat betreft Bestuur (ambitie 8.1) gaat dit programma over de manier waarop sturing geven wordt aan beleid. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de bestuursorganen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Ook vormt de burgemeester een apart bestuursorgaan dat vooral belast is met taken op het gebied van openbare orde en veiligheid opgenomen onder ambitie 7.2. In dit programma gaat het met name om bestuursstijl; de inhoudelijke focus komt tot uitdrukking in de overige programma's, en de ondersteuning van het bestuur in programma 9 Bedrijfsvoering.

Wat betreft dienstverlening (ambitie 8.2) gaat het vooral over de diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt. De overige vormen van dienstverlening zijn veelal integraal onderdeel van de inhoudelijke doelen en zijn daarom opgenomen in de overige programma’s. De verbeteringen in dienstverlening qua versnelling, passende regels, klantgerichtheid, digitalisering etc. zijn opgenomen in programma 9. Bedrijfsvoering onder doel 9.1.2

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59