Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf kapitaalgoederen geeft inzicht in het onderhoud van onze gemeentelijke kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn investeringen die een gemeente doet en die daarna regelmatig onderhoud vergen. Voorbeelden zijn wegen, kunstwerken, riolering, gebouwen, speelvoorzieningen en groen. Het onderhouden van kapitaalgoederen is van belang voor aspecten als leefbaarheid en veiligheid. Uw Raad heeft vastgesteld wat het onderhoud- en kwaliteitsniveau moet zijn; deze zijn opgenomen bij de verschillende onderdelen van deze paragraaf.

De paragraaf kapitaalgoederen geeft per onderdeel inzicht in:

  • Het beleidskader.
  • De stand van zaken.
  • De financiële consequenties en de vertaling daarvan in de begroting.
  • Actuele risico inschatting.
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59