Bijlagen

Accountantsverslag

Het accountantsverslag van PwC over de Jaarstukken 2019 vindt u hier

Deze afbeelding toont de onderdelen van de Jaarstukken 2019 waar de controleverklaring van accountant PwC betrekking op heeft. Het gaat om het onderdeel ‘jaarrekening’ (met uitzondering van arbeidsgerelateerde lasten, subsidiestaat en lijst maatschappelijk en economisch vastgoed) en de bijlagen over WNT, SiSa en taakvelden.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59