Algemeen

Kerngegevens

Sociale structuur

Januari
2019

Januari
2020

Percentage
Zwolle

Percentage
G-40 gemeenten

0 t/m 14 jaar

22.678

22.649

17

16

15 t/m 34 jaar

35.312

35.798

28

27

35 t/m 64 jaar

49.690

49.940

39

40

65 jaar e.o.

19.848

20.474

16

17

Inwoners totaal

127.528

128.861

100

100

Nederlandse achtergrond

105.678

106.340

83

73

met migratieachtergrond

21.850

22.521

17

27

Inwoners totaal

127.528

128.861

100

100

alleenstaand

20.240

20.626

36

42

1-ouderhuishouden

3.647

3.734

7

8

2 phh. zonder kinderen

15.805

16.111

28

26

overige huishoudens met kinderen

14.997

15.015

27

23

overige huishoudens zonder kinderen

1.287

1.246

2

1

huishoudens totaal

55.976

56.732

100

100

% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum

9,1

10

% van de bevolking (15 jaar tot AOW) met uitkering arbeidsongeschiktheid

6,7

6,9

% van de bevolking (15 jaar tot AOW) in de bijstand (Participatiewet)

4,2

4,5

% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen

59

56

Economische structuur

Januari
2019

Januari
2020

Percentage
Zwolle

Percentage
G-40 gemeenten

aantal bedrijfsvestigingen (april 2019)

12.241

aantal banen (april 2019)

100.290

netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking)

72

67

% werkloze beroepsbevolking

3,8

4,2

netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha)

595

v.v.o. kantorenvoorraad in m2 (per 1-1-2017)

724.500

Fysieke structuur

Januari
2019

Januari
2020

Percentage
Zwolle

Percentage
G-40 gemeenten

oppervlakte (ha)

11.936

11.936

woonruimten

58.021

58.788

% huurwoningen

47

46

% koopwoningen

53

54

Kwaliteit van bestuur

Percentage
Zwolle

Percentage
G-40 gemeenten

opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2018*2)

61,4

50,9

*) tot de G-40-gemeenten behoren:
Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan de Rijm, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer, Zwolle.

*2 in drie gemeenten van de G40 werd op een ander moment gestemd in verband met een gemeentelijke herindeling

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59